GÜNAY TÜRK EKONOMİSİNİ YAZDI

Türkiye’nin son 15 yılda her alanda gerçekleştirmiş olduğu büyük reformları ve atılımları değerlendiren “Orta Gelir Tuzağı ile Yüksek Gelirli Ülke arasında Türk Ekonomisi” adlı kitap, akademik ve ticari yayınlarda dünyanın en bilindik yayın evlerinden biri olan PalGrave Macmillan tarafından basıldı. Kitapta bir birinden değerli yazarların enerji, finans, makroekonomik politikalar, uluslararası yatırımlar, istihdam, bilim ve teknoloji politikaları konusunda yazdıkları 15 farklı bölüme yer veriliyor. AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Günay ise günümüzde ekonomik gelişimin ve kalkınmanın anahtarı olarak gösterilen bilim, teknoloji ve inovasyona dair bölümde Türk Ekonomisine ışık tutarken, geleceğe dair önemli tavsiyelerde bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KAPSAYICI BÜYÜME

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Gunay’ın yazmış olduğu “Kapsayıcı Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Stratejileri ve Politikalar” bölümünde ise, Türkiye’nin son 15 yılda bu alanda gerçekleştirdiği reformlar ve verilen teşvikler ile elde edilen atılımlar paylaşılıyor. Hemen ardından, Türkiye’nin orta gelir tuzağına düşmesini engellemek ve yüksek gelirli ekonomiler seviyesine geçiş yapabilmesi adına gerçekleştirilmesi gereken yeni reformlar hakkında bilgi veriliyor.

Prof. Dr. Günay orta gelir ekonomileri ile ilgili açıklamasında ‘’Orta Gelir ekonomilerinin ortak özellikleri sanayi altyapısının olması, artan Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin bulunmasıdır. Bu sürecin ilk fazı genellikle teknoloji adaptasyonu ve yeni teknolojiler üretmek için inovasyon ve Ar-Ge kapasitesini artırmayı, bilim-teknoloji-inovasyon ekosistemini oluşturmayı kapsamaktadır. İkinci fazı ise hem ekonomik hem de sosyal sorunlara odaklı ‘kapsayıcı büyüme’ politikalarını içermektedir.’’ Şeklinde ifadelere yer veriyor.

2023 HEDEFLERİ İÇİN 2.NESİL REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLMELİ

Prof. Dr. Günay bu bölümde, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi adına, inovatif üretim, sürdürülebilirlik ve yüksek büyüme hedefleyen ikinci nesil reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini, bu yeni nesil reformların ‘sektörel sanayi odaklı kapsayıcılık’, ‘bölgesel kapsacılık’ ve ‘sosyal kapsayıcılık’ başlıklarına odaklanması gerektiğini belirtiyor ve ‘’Sanayi odaklı kapsayıcılık ile politika yapıcıları açık inovasyon, KOBİ ve girişimcilere odaklanarak özel ve önceliklendirilmiş sanayi ve üretim alanlarına odaklanmalıdır.

Bölgesel kapsayıcılık ile bölgelerarası ve bölgeler içindeki farklılıklar gözetilerek teknoloji geliştirme bölgelerinin ülkede yaygınlaştırılmalı, bölgeler bazında teşvik ve politikalar da değiştirilmeli.

Sosyal kapsayıcılık ile dezavantajlı gruplar desteklenerek nesiller arası sosyal hareketlilikte yükseliş desteklenmelidir. (intergenerational upward social mobility). Bu alanda ‘kapsayıcı inovasyon politikalarının’ etkin bir şekilde uygulanması çok önemlidir. ‘’ şeklinde açıklamada bulunuyor.

BİLİM TEKNOLOJİ İNOVASYON BELGESİ HAZIRLANMALI

Prof. Dr. Günay kitapta ayrıca, ‘’Özellikle bölgesel kapsayıcılık ve sosyal kapsayıcılık başta olmak üzere bu 3 kapsayıcılık alanın birbirini etkilediğini ve zincir etkisi ile çarpan etkisi yaratıldığı unutulmamalı ve tüm ikinci nesil reformlarda bu kapsayıcılık modeli benimsenmelidir.

Bu nedenle çok acil yukarıda bahsedilen üç temel unsuru baz alan yeni bir ‘Ulusal Bilim Teknoloji İnovasyon’ belgesinin hazırlanması gerekmektedir.

Ancak ikinci nesil ‘bilim-teknoloji-inovasyon’ reformları ile yenilikçi ve yüksek teknoloji üretimi, yüksek ve istikrarlı büyümeyi, üretken ve rekabetçi ekonomiye erişebilir, 2023 hedeflerimize yaklaşabiliriz.’’ şeklinde önerilerini belirtiyor.